Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 1

Herbal Means

Z Is For Zen Konan Tee

Z Is For Zen Konan Tee

Κανονική τιμή £35.00 GBP
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης £35.00 GBP
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Color
Size
Introducing the "Z Is For Zen Konan" Hoodie from Herbal Means: Embrace Inner Peace with the Grace of Origami!

Embark on a journey of elegance and mindfulness with our exclusive "Z Is For Zen Konan" Hoodie. As the embodiment of our captivating "Z Is For Zen" Collection, this hoodie invites you to explore the serene balance of inner peace and the grace of Konan's origami-inspired power from the Naruto universe.

Crafted with meticulous care to merge comfort and style, this hoodie is a testament to our commitment to quality and sophistication. The premium fabric enwraps you in warmth, while the contemporary design radiates an aura of tranquility and artistic expression.

The "Z Is For Zen Konan" artwork captures the essence of Konan's origami technique harmonized with the tranquility of Zen. It's a visual masterpiece that empowers you to embrace your unique journey with artistic grace and inner serenity.

More than just a hoodie, this garment is an emblem of your poised spirit. Wear it proudly, showcasing that you're part of a community that values both the power of artistry and the tranquility found within.

With limited availability and high demand, seize the moment to own the "Z Is For Zen Konan" Hoodie. Join a collective of individuals who resonate with Konan's graceful strength and the Zen philosophy, aspiring to channel both into their own lives.

As you slip into this hoodie, channel the energy of Konan's origami and the calm of Zen. Feel the synergy between artistic expression and inner tranquility, knowing you're part of a movement that celebrates the union of grace and mindfulness.

Join the Herbal Means revolution and redefine your style with the "Z Is For Zen Konan" Hoodie. Shop now and immerse yourself in a world where fashion meets elegance, where every garment tells a story of artistic poise and inner harmony. Embrace the chance to wear your principles and stand united with a community that values both the artist and the serene seeker within us all.
• 100% cotton
• Sport Grey is 90% cotton, 10% polyester
• Ash Grey is 99% cotton, 1% polyester
• Heather colors are 50% cotton, 50% polyester
• Fabric weight: 5.0–5.3 oz/yd² (170-180 g/m²)
• Open-end yarn
• Tubular fabric
• Taped neck and shoulders
• Double seam at sleeves and bottom hem
Προβολή όλων των λεπτομερειών

MOOD T-SHIRTS

Our MOOD t-shirts are the best sellers because they allow customers to express their emotions through fashion. The shirts feature unique designs that correspond to different moods, such as $, £, and ¥. Customers appreciate the ability to wear their emotions on their sleeves and the shirts are comfortable and made with high-quality materials. Additionally, the shirts are available in a variety of sizes and styles, making them appealing to a wide range of customers.